12. CONTENT MODULE

12. CONTENT MODULE

 

content wpofcourse.com

Tot nu toe hebben we de modules van de SETTINGS besproken. We gaan nu verder met het bovenste gedeelte van het Dashboardmenu : de eigenlijke bewerking van de INHOUD van onze website.

12a. BERICHTENMODULE (Posts)

De eerste en in de toekomst MEEST gebruikte module is de POSTS of berichten module: toevoegen van berichten kan op twee plaatsen gebeuren: in het dashboard van de POSTS module of in het berichtenmenu zelf bovenaan.

content wpofcourse.com

Hierin worden alle nieuwe berichten geplaatst, veranderd en verwijderd. Als je met je cursor onder de titel van een bericht komt verschijnt er een klein menu : Edit | Quick Edit | Trash | View

Als je op de titel zelf klikt dan kom je automatisch in Edit-mode en krijg je volgend scherm:

posts wpofcourse.com

Het grote kader is de berichteditor waarin je je bericht plaatst en verbeterd. Het bestaat uit twee tabs die de mogelijkheden aangeven hoe het bericht wordt getoond: in Visual mode of in HTML mode. Dit laatste is de HTML broncode die wordt creëert van je bericht (het geheel aan tekst, uitlijning, karakterset, karaktervergroting, hoofdingen, kleuren, linken...) en is niet gemakkelijk om te begrijpen voor een programmatieleek.

Het visuele gedeelte volstaat echter in de meeste gevallen om je berichten aan al je wensen aan te passen. Met de hulp van de editorbalk bovenaan kunnen alle aanpassingen gebeuren en kunnen alle vormen van media (foto, video, muziek..) vlekkeloos toegevoegd worden aan je bericht (Sinds WP3.3 wordt hiervoor slechts 1 icoon gebruikt).

Het menu kan nog uitgeklapt worden door het uiterst rechtse icoon aan te klikken zodat er nog meer editeermogelijkheden te voorschijn komen.

De bovenste balk bevat de naam van het bericht en is tevens de 'slugnaam' voor de URL. Zodra je namelijk een tekst ingebracht hebt zal WP deze titel, vereenvoudigd weliswaar, gebruiken als onderdeel van de LINK naar dit bericht op je website (Zie de groene URL in onderstaande vb) :

Titel van JouDomein | Meer informatie hier!
JouDomein.be/dit-is-mijn-titel
Dit is een voorbeeld van een link zoals die gevonden en bijgehouden werd
door Google. Als je deze achteraf verandert vind niemand hem nog terug!

 

Deze linkstructuur hebben we eerder ingesteld op /%postname%/ onder Setttings->Permalinks en geeft de zoeker alle informatie omtrent het onderwerp van het bericht. Belangrijk is de titel niet meer te veranderen, want eens door de zoekrobotten gearchiveerd moet de link behouden blijven om geen leeserror 404 te krijgen ('document not found') bij het aanklikken.

Een manier om een andere benaming toe te kennen aan de slug is vooraleer het bericht te plaatsen de slug manueel aan te passen door op het edit icoontje te klikken.

De shortlink bestaat uit je websitelink gevolgd door het nummer van het bericht. Dit kan handig zijn in bepaalde gevallen waar je niet genoeg ruimte hebt voor de ganse titel of voor security- of privacyredenen.

- PUBLICEREN

In de Publishkolom staan de opties om het bericht te bewaren. Er zijn vier mogelijkheden:

  • bewaren als concept (draft) : bericht kan bekeken worden met Preview Changes, maar wordt nog niet gepubliceerd.
  • publiceren : het bericht wordt onmiddellijk geplaatst in is dus zichbaar voor de bezoekers. Hierbij wordt de datum en het uur van publicatie bijgehouden.
  • Update : het gaat om een geplaatst bericht dat na enkele aanpassingen terug wordt gepubliceerd.
  • Move To Trash : het bericht wordt verwijderd.

De status van elk bericht kan eenvoudig veranderd worden met editfunctie achter status: Published, Pending Review (vb een bijdrage van een user met de capaciteit 'auteur'), Draft.

De Visibility kan gewijzigd worden van openbaar naar privé of paswoord beveiligd en er is tevens de mogelijkheid om het bericht 'Sticky' te maken wat wil zeggen dat het bovenaan de lijst met berichten komt zodat de bezoeker deze als eerste ziet.

Normaal is het zo dat de berichten op je website verschijnen in volgorde van ingeven, dus de meest recente komen eerst. Deze setting hebben we ingesteld in Settings->Reading (Homepagina vermeld je laatste berichten eerst). Wil je nu dat een bepaald bericht altijd eerst verschijnt, dan wijzig je de visibility in 'Sticky'.

Ook het moment van publicatie kan veranderd worden wat enkele nuttige voordelen heeft:

  • je kan je bericht op een tijdstip in de toekomst publiceren waardoor je berichten in de tijd worden gespreid (belangrijk voor de zoekrobotten). Dit noemt men 'Content Dripping'.
  • Je kan hiermee de volgorde van je berichten tot op de seconde veranderen indien nodig.

- CATEGORIEEN

Indien je veel met berichten werkt die gebundeld kunnen worden in een bepaald onderwerp dan is de indeling in categorieen heel interessant.

Bij de instellingen wordt standaard de 'Uncategorized' categorie gebruikt om nieuwe berichten in te plaatsen. Het is echter de bedoeling relevante namen te gebruiken zodat de bezoeker een betere browseervaring krijgt.

Indien je op voorhand weet hoe de opbouw van je categorien er gaat uitzien is het nuttig om de aparte module te gebruiken die de categorieen behandelen (terug te vinden in dezelfde module als de berichten).

Per bericht kan dan een of meer categorieen geselecteerd worden die hierbij hoort. Bestaat de categorie nog niet dan kan men die hier reeds bijmaken door middel van + Add New Category.

Er verschijnt een balkje waarin je de naam kan ingeven, eventueel gevolgd door de selectie van de 'Parent Directory'. Zie verder de bespreking van de categorieen.

- TAGS

Tags zijn te vergelijken met 'Keywords' of sleutelwoorden en bevatten de belangrijkste woorden die voorkomen in je bericht. Deze tags worden eveneens door de 'Spiders' of zoekmachines gedetecteerd en opgeslagen in de URLvorm JouDomein.be/tagnaam/. Klik je op deze link dan krijg je alle berichten die deze tag bevatten.

Het is dus een zeer belangrijk hulpmiddel om je resultaten in Google te verbeteren.

Zoals categorieen kan je ook tags apart ingeven op voorhand, wat dan het voordeel heeft dat je in je bericht eventueel een keuze kan maken uit deze selectie.

- BERICHTENMENU

Tot hier zijn er slechts enkele aspecten rond de ingave van een bericht behandeld, maar er zijn er nog veel meer. Deze zijn echter niet onmiddellijk zichtbaar. Daarvoor dienen we bovenaan het scherm het kadertje met de Screen Options aan te klikken:

posts wpofcourse.com

Wil men één van deze opties veranderen dan moeten we ze hier aanvinken waardoor ze bijkomend in ons scherm onderaan verschijnen.

Men kan bvb de naam van de auteur wijzigen (Author), commentaren beheren of uitschakelen (Comments en Discussion), Trackbacks sturen (automatisch commentaar naar andere blogs), een korte inhoud van je bericht geven (voor bepaalde thema's) en de 'slug' van je bericht veranderen (alternatief voor hierboven).

12b. CATEGORIE MODULE

posts wpofcourse.com

In dit scherm kan men dus de categorieen ingeven en aanpassen. Ook hier wordt een slug toegekend aan elke categorie zodat ze apart kunnen gevonden worden in de zoekresultaten van Google, Yahoo of welke zoekmachine dan ook: JouDomein.be/categorienaam/. Laat je dit vak open dan zorgt WP zelf voor de slug. Ook kan een parent structuur opgezet worden die een aantal niveau's diep kan gaan.

12c. TAGSMODULE

Dit is hetzelfde scherm als voor de categorieen, met het verschil dat tags geen parents hebben.

Zoals eerder gemeld zijn tags belangrijk voor het terugvinden van informatie in je website die verband houden met een bepaald sleutelwoord. Gaat je site bvb over perzische katten, dan kunnen de tags 'perzen', 'katten', kittens', 'himalayan', 'perzische kat'... een belangrijke rol spelen.

Deze tags worden door de zoekrobots opgepikt als ze je website komen onderzoeken ('scrapen') en houden de links bij. De URLs van deze tags komen dan op een bepaald moment in de zoekresultaten van Google of een andere zoekmachine en als je die aanklikt geeft WordPress een lijst met ALLE berichten die gelinkt zijn aan deze tag.

Volgend hoofdstuk : 13. MEDIA

12. Content module , , ,

Comments are closed.