1. Inleiding tot WORDPRESS

1. INLEIDING

wplogo

WordPress is niet zo maar een platform, het is het meest gebruikte CMS op deze planeet! Als je even googelt naar 'Powered By WordPress' dan kom je uit op meer dan 300.000.000 websites. Dit kan men bezwaarlijk als te verwaarlozen beschouwen. Er moet dus wel een goede reden zijn waarom al deze mensen met WordPress werken.

wordpress websites

Klik om te vergroten

WordPress geeft je de ultieme vrijheid om de opbouw en uitzicht van je website zelf te bepalen. Je hebt de volledige controle over de inhoud en de vormgeving, die op een zeer flexibele wijze veranderd kunnen worden.

WordPress is een Open Source Software wat wil zeggen dat het geschreven is door een groep van programmeurs die onafhankelijk van een commercieel bedrijf opereren met de bedoeling de bronprogramma's gratis ter beschikking te stellen aan iedereen, uiteraard onder streng toezicht van een beheerscomité dat de krachtlijnen uitschrijft waarbinnen veranderingen mogen aangebracht worden.

Niet alleen de eigenlijke broncode is vrij toegankelijk, maar iedereen kan daarenboven nog een bijdrage leveren door extra toepassingen te schrijven, welke meestal ook gratis zijn, om de gebruiksvriendelijkheid en de functionaliteit van WordPress te verhogen. Dergelijke toepassingen worden Plugins genoemd of Addons (vergelijkbaar met gsm-Apps). Hierover wordt uitgebreid ingegaan in het hoofdstuk van de plugins.

Anderen die meer grafisch onderlegd zijn zullen zich concentreren op het maken van de skin of het uitzicht van WordPress websites welke Thema's genoemd worden. De meesten zijn gratis, maar dit hangt af van de standaard ingebouwde mogelijkheden. Men kan dus direct aan de slag door een thema te zoeken uit een van de vele duizenden die meestal gratis beschikbaar zijn op internet.

CMS staat voor Content Management System, met andere woorden het is een manier om je website op te vullen met teksten, foto's, video of andere media, zonder dat er kennis van programmeren voor nodig is. Iedereen kan dus leren om WordPress te gebruiken.

Volgend hoofdstuk : 2. Voorbereiding

01. Inleiding , , , ,

Comments are closed.