Nederlandse versie van WordPress.

Deze mini cursus is niet voor cursisten die gebruik maken van het STANDAARD WORDPRESS ONLINE pakket omdat voor hen de nederlandstalige versie reeds voorgeïnstalleerd is op hun testdomein.

Het kan echter wel van pas komen zodra zij zelf de installatie gaan doen op hun eigen server na beëindiging van de cursus. Wie zijn website bij ons verder blijft hosten zit helemaal goed en moet verder niets meer doen.

Er bespreken volgende mogelijkheden:

 1. je vertrekt van een blanco website en doet de installatie zelf.

 2. je hebt een bestaande WP versie in een andere taal dan nederlands : lange aanpassing

 3. je hebt een bestaande WP versie in een andere taal dan nederlands : verkorte aanpassing

1. Je vertrekt van een BLANCO website, dus zonder voorgeïnstalleerde engelstalige WordPress door Cpanel.

We doen  de installatie helemaal zelf:

1. een MySQL database aanmaken op je nieuwe domein.

Dit is een onderdeel dat normaal automatisch bij de installatieprocedure van WordPress  wordt uitgevoerd via Fantastico De Luxe en we nu dus zelf moeten doen.

Hiervoor maken we terug gebruik van ons server control panel CPANEL :

database wpofcourse.com

Onder Databases klik je op het linkse icoon 'MySQL Databases' :

database wpofcourse.com

Het betreft hier als voorbeeld een manuele installatie van een database op www.tweetcashpro.com. De usernaam die gebruikt is bij de creatie van de website is tweetpro. Deze usernaam zal gebruikt worden als voorvoegsel bij de databasenaam en de usernaam.

Vermits bij de automatische installatie van WordPress standaard de naam 'wrdp1' gebruikt wordt, nemen we dit als voorbeeld en vullen we dit in onder 'Create New Database'. Na het indrukken van de toets 'Create Database' vervolgen we met de creatie van de user:

Gemakkelijkheidshalve nemen we hiervoor gewoon dezelfde naam: wrdp1. We kunnen daarbij zelf een paswoord bedenken of een laten genereren door de Password Generator. Met deze laatste zijn we 100% zeker van de veiligheid. Kopiëer dit paswoord wel naar je werkblad zodat je dit zeker niet kwijt geraakt. Vink het vakje aan dat je dit gedaan hebt en druk dan 'Use Password'. Het paswoord zal dan automatisch ingevoegd worden in beide velden.

database wpofcourse.com

Het enige wat je nu nog moet doen is de user daadwerkelijk creëren met de toets 'Create User':

database wpofcourse.com

Hiermee hebben we een onafhankelijke user aangemaakt die we enkel nog moeten linken aan de juiste database. We selecteren onze (enige) database tweetpro_wrdp1  en onze (enige) user tweetpro_wrdp1 en drukken op 'Add'.

database wpofcourse.com

Nu moeten we de 'Privileges' nog goed zetten. Hiermee duiden we aan wat deze user allemaal mag doen: lezen, schrijven, veranderen, verwijderen, uitvoeren....

database wpofcourse.com

Vermits we zelf de creator zijn van onze eigen database willen we ALLES kunnen doen, tot het verwijderen van de hele database toe. Later kunnen we zelf beslissen of er eventueel nog users bijgemaakt moeten worden die we dan uiteraard niet zoveel privileges geven.
Vink dus bovenaan het vakje 'All Privileges' en druk op 'Make Changes'. Je krijgt dan nog volgende bevestiging:

MySQL® Database Wizard
User tweetpro_wrdp1 was added to the database tweetpro_wrdp1.

Het resultaat vind je terug onder 'Current Databases':

database wpofcourse.com

2. download de laatste versie van WORDPRESS-NL naar je PC in ZIP formaat. De link hiervoor vind je terug in de DOWNLOAD-PAGE bovenaan in het menu.

3. UNZIP het bestand naar zijn uitgepakte vorm.

4. Laadt de inhoud van deze map op naar je webserver door middel van de File Manager van Cpanel of met behulp van een ftp-programma zoals FileZilla of CoreFTP (zie download-page).

install wordpress wpofcourse.com

Voorbeeld van uploaden door CoreFTP

 

5. Vervolledig de installatie door de creatie van een configuratiebestand, 'wp-config.php' in de rootdirectory. Deze procedure is tegenwoordig ook volledig geautomatiseerd:

- tik in je browser (FireFox in ons geval) de URL van je website, gevolgd door '/wp-admin'.

- WordPress zal merken dat er nog geen 'wp-config.php' bestand bestaat en zal de gegevens vragen die nodig zijn om deze aan te maken (gegevens zijn van een andere database dan hierboven) :

install wordpress wpofcourse.com

Als we alles correct hebben ingevuld zal het scherm na 'Submit' er als volgt uitzien:

install wordpress wpofcourse.com

Is dit niet het geval ga dan terug naar het vorige scherm en corrigeer eventueel een tikfout. Blijk je het paswoord toch vergeten te zijn dan ben je genoodzaakt de installatie te verwijderen en terug opnieuw te beginnen (voor verwijderen van WordPress zie cursus 'WordPress? of Course! deel2: migrate').

Nu wordt de feitelijke installatie gedaan: druk op 'Run the install' en geef de verdere informatie in die wordt gevraagd :

install wordpress wpofcourse.com

install wordpress wpofcourse.com

Dit is de informatie die ook dient ingevuld te worden wanneer je WordPress door Fantastico  laat installeren: de naam van je website, de gebruikersnaam om in te loggen in het Dashboard samen met het paswoord en het emailadres dat je standaard wenst te gebruiken.

Druk nu op 'WordPress installeren' en dan wordt de installatie afgerond:

install wordpress wpofcourse.com

Nu kan je in je website gaan met de '/wp-admin' optie en krijg je via het loginmenu toegang tot een nederlandstalig dashboard die je kan beginnen aanpassen.

_____________________________________________________________________________

2. Je wil een bestaande engelstalige versie van WordPress vervangen (overschrijven) door een nederlandstalige - lange versie: alles overschrijven.

Zoals reeds in de cursus 'WordPress? of Course!' hoofdstuk '6 WordPress installeren'  besproken werd kan men door middel van Cpanel via het Fantastico de Luxe softwarepakket het WordPress platform downloaden. Dit is echter standaard de engelstalige versie.

Er bestaat uiteraard een nederlandstalige versie die je trouwens kan downloaden met de link in de DOWNLOAD-PAGE. Maar daarmee is het nog niet geïnstalleerd! Je zal nog een en ander zelf moeten veranderen:

 • download de laatste versie van WORDPRESS-NL naar je PC in ZIP formaat.
 • UNZIP het bestand naar zijn uitgepakte vorm.
 • overschrijf de bestaande versie op je server met de nederlandse versie (ALLES DUS!) via een FTP programma (CoreFTP of FileZilla) of gebruik daarvoor de FILE MANAGER in je CPANEL (kan even duren want meer dan 1000 bestanden!).
 • Na beëindiging moet je in het 'wp-config.php' bestand, welke zich in de root (public_html of www) van je WordPress installatie bevindt, een kleine aanpassing doen:
 • Klik op de serverzijde op de naam van het bestand 'wp-config.php'. Hierdoor wordt de editor opgestart. Selecteer de editmode om veranderingen te kunnen doen.
 • Zoek de volgende code in het bestand (onderaan) :
  define ('WPLANG', '');  en verander dit naar define ('WPLANG', 'nl_NL');
  Sla het bestand op en upload het weer terug naar de plek waar je het gevonden hebt.

De aanpassingen zouden nu voltooid moeten zijn. Open je website in je browser met '/wp-admin' en controleer de taal van het dashboard.

_____________________________________________________________________________

3. Je wil een bestaande engelstalige versie van WordPress vervangen (overschrijven) door een nederlandstalige - korte versie: enkel de taalbestanden overschrijven.

De bovenvermelde methode is rechtoe-rechtaan: gewoon alle bestanden overschrijven die deel uitmaken van het WordPress platform.

In principe is dit echter niet nodig. Het volstaat om enkel het juiste taalbestand up te loaden naar je server en de config.php file aan te passen.

Het gaat hier in ons geval, voor de nederlandstalige versie van WP, om het bestand 'nl_NL.mo'. Hierin bevindt zich dus de nederlandse versie van het WP platform zoals te zien is in het administatie gedeelte (backend).

Voor alle duidelijkheid : er is een verschil tussen de backend en de taal van de frontend (wat de bezoeker te zien krijgt). Daar hangt alles af van de taal waarin het THEMA geschreven is. Is dit een engelstalig thema dan zullen alle meldingen in het engels gebeuren. Dit kan veranderd worden door zelf in de PHP bestanden van het thema te gaan onder 'Thema bewerken' en overal de teksten te vertalen. Dit vergt echter wel wat kennis van PHP en HTML.

Het taalbestand 'nl_NL.mo' moet in volgende directory komen: '/wp-content/languages/'. Bestaat deze map nog niet op uw website dan dient U deze manueel aan te maken met uw ftp programma of File Manager (Cpanel).

Daarna kopieert U het bestand naar deze directory:

 • - zoek het bestand op in je PC: ga naar de bewuste map in je uitgepakte platform
 • - upload via ftp of file manager (Cpanel)

De volgende stap is identiek aan wat hierboven is beschreven : pas 'config.php' aan. Als je hierna teruggaat naar het admin gedeelte moeten alle boodschappen vanaf nu in het nederlands verschijnen.

Nederlandstalige versie WordPress

Geef een antwoord