9. PLUGINS

9. PLUGINS

wplogo-plugin wpofcourse.comPlugins zijn kleine tot middelgrote software pakketten die toegevoegd kunnen  worden aan je WordPress website. Iedereen die vertrouwd is met de structuur van WordPress kan een eigen plugin ontwikkelen en deze ter beschikking stellen van de WP community.

Klikken op de Plugins module in de navigatiebalk van het Dashboard geeft toegang tot het beheer van de plugins : zoeken, toevoegen, installeren, aanpassen en verwijderen.

Onder Installed Plugins staan standaard bij elke nieuwe installatie de volgende plugins die nog niet geaktiveerd zijn : Askimet en Hello Dolly (meer daarover later).

dash-plug1 wpofcourse.com

Hierin vinden we alle geïnstalleerde plugins terug, al dan niet geactiveerd. Dit is te vergelijken met het activeren van een thema met dit verschil dat meerdere plugins tegelijkertijd actief kunnen zijn. Het geheel aan actieve plugins bepalen de 'features' of de mogelijkheden van de website en hangt af van wat je ermee wil bereiken of doen.

Bovenaan kan je kiezen of je een overzicht wil van alle plugins, enkel de actieve,  de inactieve of in voorkomend geval de plugins die moeten geupdate worden (Update Available).

UPDATES

Regelmatig komt het voor dat de auteur van een bepaalde plugin aanpassingen doet aan zijn software en een nieuwe versie vrijgeeft ('release').  Alle WP platforms krijgen hiervan een melding in de vorm van een zwarte cirkel ter hoogte van de Plugin module in de navigatiebalk met daarin het aantal plugins dat aangepast dient te worden.

Men kan dit plugin per plugin doen indien er meerdere te wachten staan voor updating, maar men kan dit eveneens tegelijkertijd doen door ze in het pluginscherm allemaal te selecteren in de hoofding naast 'Plugin' en automatisch te updaten met 1 klik (bulk actions).
Resultaat van de update:

Downloading update from http://downloads.wordpress.org/plugin/all-in-one-seo-pack.zip…
Unpacking the update…
Installing the latest version…
Deactivating the plugin…
Removing the old version of the plugin…
Plugin updated successfully.
Reactivating the plugin…

 

Onder elke plugin staat nog een klein menu dat de mogelijkheid biedt deze te activeren, te deactiveren, te verwijderen of aan te passen. Dit laatste vereist wel een degelijke basiskennis van programmatietechnieken zoals PHP.

De meeste plugins dienen na activatie nog ingesteld te worden. De software bepaalt zelf op welke plaats in het dashboard de aanpassingen kunnen gebeuren: bij de Appearance module of als een aparte module die aan het navigatiemenu wordt toegevoegd. De meest voor de hand liggende plaats is echter in de settingsmodule waar elke toegevoegde plugin onder zijn eigen naam verschijnt.

Verder in de cursus gaan we een aantal noodzakelijke plugins installeren vanuit de bibliotheek die WordPress ter beschikking stelt (repository).

Volgend hoofdstuk : 10. GEBRUIKERS (USERS)

09. Plugins , , , , , , ,

Comments are closed.