Werken met tabellen

In deze les wordt in detail uitgelegd hoe je door gebruik te maken van tabellen op een eenvoudige manier je bericht of je pagina perfect kan indelen. Dit is heel handig als je veel gebruikt maakt van afbeeldingen zodat deze mooi gepositioneerd worden.

We maken hiervoor gebruik van een speciale plugin die een aantal functies toevoegt aan de basisediteringsmogelijkheden:

TinyMCE Advanced

We installeren ze op de bekende wijze via de plugininstallatiemodule van WordPres:

werken-met-tabellen-1

Na het opladen en installeren kunnen de instellingen aangepast worden. Dit gebeurt slechts één maal:

werken-met-tabellen-2

Bovenaan staan de basisediteermogelijkheden. Onderaan staat een selectie van functies die kunnen toegevoegd worden afhankelijk van wat men wil bereiken. Eén van deze opties is het toevoegen en bewerken van tabellen. Sleep deze balk naar de basismodules:

werken-met-tabellen-3

Dit is het resultaat:

werken-met-tabellen-4

Gaan we nu naar een bericht of pagina, dan zien we dat het menu aangepast is met de tabelfunctie:

werken-met-tabellen-5

Ga nu naar de plaats in het bericht waar de tabel moet komen en druk op het TABEL icoon (dit is de enige die opgelicht is. De anderen kunnen pas gebruikt worden wanneer de tabel effectief gecreëerd is.

werken-met-tabellen-6

Wanneer het correct aantal kolommen en rijen geselecteerd is verschijnen de contouren van de tabel:

Dit is een tekst. wp_course_logo wpofcourse.comTekst onderaan de foto. Foto moet gecentreerd worden! Verander dit met de editeerfunctie (linkse icoon als je op de foto klikt)
links-in-berichten-logo wpofcourse.com Tekst 2e rij 2e kolom

Nu is het gewoon een kwestie van de tabel op te vullen met ofwel tekst, afbeeldingen of beiden.

Klikken we nu op eender welke positie in de tabel, dan zullen alle andere iconen oplichten. Hierdoor is het ondermeer mogelijk om:

 • rijen boven de rij waarin de cursor gepositioneerd is, bij te voegen
 • rijen onder de rij waarin de cursor gepositioneerd is, bij te voegen
 • de rij waarin de cursor staat te verwijderen
 • een kolom toevoegen voor de kolom waarin de cursor gepositioneerd is
 • een kolom toevoegen na de kolom waarin de cursor gepositioneerd is
 • de kolom waarin de cursor staat te verwijderen
 • de tabel verwijderen.

Wanneer we op het linkse icoon klikken, kunnen we nog een aantal zaken aanpassen, zoals de:

 • achtergrondkleur
 • de kleur en de dikte van de kader (border)
 • de positionering op het scherm (links, centraal, rechts of geen alignment)

Ook kan de grootte van de tabel met behulp van de muis aangepast worden.

Nog een belangrijke opmerking:

 • Om de inhoud van de tabellen (de individuele cellen) in het midden te centreren, moet je gebruik maken van de centreerfunctie in het menu.
 • Wil je de hele tabel te centreren, dan moet dit gedaan worden met de tabelfunctie zoals hierboven uitgelegd.
 • Het is goed mogelijk dat bepaalde functies, zoals achtergrondkleur en verbreden van de omkadering niet werkt zoals je zou willen. Dit hangt af van het thema waarin WordPress draait. Hier kan men weinig aan doen of men moest in de code bepaalde aanpassingen doen.

Maak je zo snel mogelijk gewoon om met tabellen te werken, want dit zal je goed van pas komen bij de uitwerking van je website.

Werken met Tabellen

Geef een antwoord