8b. WIDGETS

Widgets zijn ingebouwde stukjes software die standaard in WorsPress aanwezig zijn en die door de gebruiker kunnen geplaatst worden in de navigatiebalken die voorzien zijn in het thema.
Deze navigatiebalken bevinden zich links, rechts of aan beide zijden van de 'frontend' van de website (dit is het scherm dat de gebruiker ziet bij het bezoeken van je website) en kunnen heel flexibel aangepast worden.

Klappen we de widgetsmodule uit dan krijgen we volgend scherm:

dash-wi1 wpofcourse.com

Aan de linkse zijde van dit scherm bevinden zich alle mogelijke 'widgets' die kunnen geplaatst worden in de navigatiebalken, te vinden in de rechtse kolom onder 'Widget Area'.

Zoals je merkt is de navigatiebalk onderverdeeld in verschillende gebieden (Area's): Primary Area (bovenste deel), Secondary Area (onder de Primary), en soms ook nog een aantal Footer Area's die zich onderaan het scherm bevinden en soms uit 4 aparte delen bestaan.

Enkele veel gebruikte widgets zijn bvb: een searchmodule, de meest recente berichten, de categorieën waaruit de bezoeker kan kiezen, een archief met berichten per maand, een linkmodule enz. Voor de meeste toepassingen is wel een widget voorzien.

Het is echter mogelijk om zelf nog toepassingen te plaatsen en dan denken we ondermeer aan het plaatsen van bepaalde media (filmpje..), reclameboodschappen van Google of misschien een aantal affiliatie producten zoals boeken of andere digitale informatie (PDF files..).

Dit doet men aan de hand van de 'text' widget. Dit is een blanco blad dat men manueel toevoegt en met allerhande informatie kan vullen, meestal in HTML formaat. Het vereist dus wel enige standaardkennis van programmatie, alhoewel de meeste reclamewebsites mogelijkheden voorzien om eenvoudigweg dmv 'copy/paste' bepaalde code te copieren naar de textwidget.

Voorbeeld hiervan is de code die op YouTube kan gekopieerd worden om een filmpje te plaatsen in de navigatiebalk:

<object width="280" height="285"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/V64ht1r8APo?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/V64ht1r8APo?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="280" height="285"></embed></object>

 

De widget zelf kan op een heel eenvoudige manier naar de juiste plaats gesleept worden en is onmiddellijk actief. Je hoeft enkel wat opties in te stellen (titel, aantal berichten dat mag getoond worden,..), op save te drukken en de verbetering is van kracht.

WordPress 3.3
Tot voor WP3.3 was het niet mogelijk de widgets te saven als je van thema veranderde. Wenstte je het originele thema nadien terug te gebruiken, dan moest je alle widgets terug instellen. Dit probleem is met de nieuwe versie opgelost, waardoor je gemakkelijker van thema kunt veranderen .

Opgelet: dit geldt niet voor de migratie van WordPress naar een andere website of directory (we zullen later zien dat de tekstwidgets verloren gaan en we nog andere aanpassingen moeten doen).

8c. EDITOR

Onder Appearance staan nog een aantal modules die meestal eigen zijn aan het gebruikte thema en die bedoeld zijn om bepaalde instellingen te veranderen (vb: Header, Footer, Menu, Background, Thema Options).

De laatste module is de Editor. Deze wordt meestal enkel gebruikt door de meer ervaren gebruikers die een gedegen kennis hebben van HTML en PHP, met de bedoeling bepaalde persoonlijke  aanpassingen te doen in de bronbestanden van het thema zelf.

Het kan gaan om het veranderen van kleuren, achtergronden, banners, headers, foto's, teksten of het bijplaatsen van code voor advertenties op een plaats die het thema niet zelf voorziet. Naast de code van de themabestanden kan ook de code van de plugins geëditeerd worden. Dit is het gevolg van het principe van de Open Source waarin de software geschreven is (iedereen doet ermee wat hij wil).

Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van de webmaster die de veranderingen aanbrengt om ervoor te zorgen dat het thema niet in de soep draait en achteraf terug geïnstalleerd moet worden.

Vermits wordt verondersteld dat U als cursist hier geen gebruik van zult maken, wordt binnen het bestek van deze cursus hier dan ook geen verdere aandacht aan besteed.

Volgend hoofdstuk : 9. PLUGINS

8b. Widgets , , , , , , , ,

Comments are closed.