6. WordPress installeren

6. WORDPRESS INSTALLEREN

cpanel_directadmin

Nadat je de registratie voltooid hebt bij een hostingmaatschappij naar keuze kan je je website op de server beheren met een bijgeleverd Control Panel, waarvan de belangrijkste Cpanel, DirectAdmin of Plesk zijn. Wie geopteerd heeft om zijn hosting door ons te laten verzorgen zal met DirectAdmin te maken hebben en zal zien dat dit een zeer uitgebreide software is welke eveneens op miljoenen websites gebruikt wordt.

Voor het gebruik van Plesk verwijs ik U graag naar de handleiding die U op internet kan terugvinden.

Wat kan je nu doen met het Control Panel?
Het laat je toe om achter de schermen je website te beheren zoals:

 • email accounts aanmaken en beheren,
 • meerdere gebruikers en ftp accounts installeren,
 • bestanden en databases beheren,
 • statistieken bekijken...

Tot voor kort ging een groot deel (1/3) van de WordPress cursussen net over de installatie van de software, wat in feite niet zo eenvoudig is en al heel wat kennis en inspanningen vraagt van de webmaster (U dus).

Het scenario om WordPress vroeger manueel te installeren ging (gaat) als volgt:

 • creëer een SQL database op je server via je ControlPanel (niet eenvoudig).
 • zoek de laatste versie van WordPress op internet (liefst nog in het nederlands).
 • download de ZIPfile op uw harde schijf en pak ze uit.
 • open uw ftp programma (gratis te downloaden van internet) en maak verbinding met uw server (na correcte initialisatie).
 • go naar de HTML_PUBLIC map op uw server.
 • open de map met de uitgepakte WordPress software op uw Pc.
 • copieer het hele zootje naar je server.
 • open je website in je browser www.jounaam.be/wp-admin
 • vermits er de eerste keer geen configuratiebestand is worden alle gegevens gevraagd om dit bestand aan te maken (databasenaam, usernaam en paswoord).
 • Wanneer je vervolgens dezelfde link intikt (of refresht met F5) zou je WordPress pagina moeten verschijnen.

U begrijpt dat het heel wat hoofdbrekens kost om tot het juiste resultaat te komen want er is geen ruimte om fouten te maken.

Met de introductie van Fantastico De Luxe hoef je je hierover geen zorgen meer te maken, want dit wordt vanaf nu AUTOMATISCH voor jou gedaan.

Dit is een softwarepakket dat onderdeel uitmaakt van het controlepanel en welke automatisch een aantal van de belangrijkste programma's installeert met een klik van de muis. Hiermee kan onder andere WORDPRESS automatisch geïnstalleerd worden.

Dit is wat je moet doen (voor het DirectAdmin panel klik HIER) :

1. WordPress installeren door middel van Cpanel :

cpanel1 wpofcourse- Zoek onderaan naar Fantastico De Luxe in de rubriek  'Software/services' en klik op het icoon. Je krijgt dan  :

cpanel2 wpofcourse

FANTASTICO bevat een groot aantal belangrijke softwarepakketten zoals Drupal, Joomla, help center live, e-commerce toepassingen welke allemaal gratis EN automatisch geïnstalleerd kunnen worden.

- Druk nu op WordPress onder de hoofding 'Blogs' zodat je volgend scherm krijgt:

cpanel3 wpofcourse.com

Zoals je ziet is er nog geen WordPress installatie gedaan en beslaat het platform minimaal 12,28 Mb. Om de installatie te starten klikken we op New Installation:

cpanel4 wpofcourse.com

- In dit voorbeeld wordt WordPress geinstalleerd op de homepagina van een website, genaamd www.tweetcashpro.com.

- De naam en de directory hoeven we niet te veranderen. Er kunnen echter meerdere namen voorkomen indien de website onderverdeeld is in subdomeinen zoals bvb www.subdir.tweetcashpro.com. In elk subdomein kan dus een versie van WP geplaatst worden.

- Een andere manier om meerdere WP platformen te creëren is door ze te plaatsen in een  (onbestaande) directory zoals bvb: www.tweetcashpro.com/directory1.

- Admin access data: hier vul je de administrator gegevens in die nodig zijn om in het WordPress platform in te loggen : naam (vb 'admin') + paswoord ('paswrd1').

- Als laatst moet de base configuratie ingegeven worden dwz een Admin nickname: een herkenbare naam van de auteur die de berichten opmaakt. Deze verschijnt bovenaan elk nieuw bericht onder 'Auteur :' ('Paul').

- Ook belangrijk is het standaard emailadres van de website. Als standaardnaam  wordt de usernaam gebruikt, doch dit is meestal niet de beste keuze. Kies daarom een neutrale naam die ook bruikbaar is zoals bvb info@tweetcashpro.com. Nadien kunnen we nog extra emailaccounts aanmaken.

- De laatste 2 hokjes bevat informatie die nodig zijn om de website te omschrijven: de titel en een korte omschrijving ('Haal het meeste uit Twitter!'). Deze gegevens komen bovenaan in de hoofding van de website en kunnen nog veranderd worden in het administrator panel van WordPress.

- In het volgende scherm wordt bevestiging gevraagd:

cpanel5 wpofcourse.com

- Dit is uiteindelijk het laatste scherm (3/3) en besluit de installatie :

cpanel6 wpofcourse.com

- zeer belangrijk: noteer na installatie de username en het paswoord of laat deze gegevens nazenden door een emailadres op te geven. Deze email ziet er dan als volgt uit:

An instance of WordPress was installed on
Full installation path: /home/tweetpro/public_html
Public URL:
Admin URL:
Username: admin
Password: paswrd1
MySQL database: tweetpro_wrdp1
MySQL user: tweetpro_wrdp1
Time of installation: Friday, 09th December, 2011 @ 01:44:04 PM
DO NOT REMOVE the file named fantastico_fileslist.txt from the installation directory. It is used for uninstalling this application.

- hierna kan het Fantastico panel afgesloten worden en komen we via de hometoets (hamer en sleutel) terug in Cpanel.

Bekijken we nu het resultaat van onze installatie en tikken we de naam in van onze website dan krijgen we volgende eerste scherm te zien:

website1 wpofcourse.com

Dit is het standaard thema van elke WordPress installatie. Zoals je ziet wordt de titel en de omschrijving in één zin gecombineerd in de browser. Laten we nu naar het hart van ons WordPress platform gaan:

Sla volgend hoofdstuk over en ga onmiddellijk naar 3. Werkblad

2. WordPress installeren door middel van DirectAdmin.

Open DirectAdmin en druk onder 'ADVANCED FEATURES' op: Installatron Applications Installer.

Bij het indrukken van 'Application Browser' krijg je een overzicht van alle software die kan worden gedownload en geïnstalleerd op je server:

5-DirectAdmni-install_wordpress

1. Selecteer WordPress

5-DirectAdmni-install_wordpress2

2. Bekijk de mogelijkheden

5-DirectAdmni-install_wordpress3

3. Vul de gegevens in.

1. Onder 'Apps For Content Management' vinden we het logo van WordPress terug. Door op dit logo of de tekstlink te drukken openen we het scherm van deze software.

2. Onderzoek de mogelijkheden door middel van het menu (overzicht, laatste updates, live demo en showcase).

3. Wens je het vervolgens te installeren klik dan op de balk met het + teken (Install This Application). In dit scherm vullen we nog enkele zaken aan:

 • de naam van het domein (meestal in de 'Root', dit is de websitenaam zonder aanhangsel). Ingeval van meerdere subdomeinen (mappen) kan men een selectie maken dmv een pulldown menu.
 • eventueel de naam van een onbestaand SUBDOMEIN, welke onder de Root wordt geplaatst. Door de naam hier op te geven zal het installatieprogramma deze 'map' aanmaken en de software hierin plaatsen.
 • De laatste versie van WordPress, en dit in de taal die U wenst (nederlands)
 • In de Settings onderaan worden een aantal gegevens ingevuld, welke U kan veranderen: de Administrator Usernaam ('admin' is af te raden uit veiligheidsoverwegingen) en een paswoord welke automatische gegenereerd wordt, het emailadres van de server en een standaardtekst voor de blogtitel en de ondertitel. U kan hier al iets zinvols inzetten, maar dit kan later nog veranderd worden.
 • De rest mag blijven zoals het is.

Door onderaan op +INSTALL te drukken zal de installatie aanvangen (dit duurt een tijdje: downloaden als ZIPfile, uitpakken, installeren).

Het resultaat is een nieuw scherm waaruit blijkt dat de installatie geslaagd is:

5-DirectAdmni-install_wordpress4

Als U een correcte email ingevuld heeft krijgt U volgende melding:

This is an automated email from Installatron. To unsubscribe from these emails or to change notification settings, login to your web hosting control panel, navigate to the Installatron tool, and select the installed applications you wish to modify.

WordPress v4.1.1 has been installed to:

http://wpofcourse.com/new
http://wpofcourse.com/new/wp-admin

Administrator Username: onyqv3
Administrator Email: myname@hotmail.com

Login to your web hosting control panel and navigate to the Installatron tool to manage this install.

End of report.

Een van de linken die we terugvinden op het scherm is in dit geval: wpofcourse.com/new. Als we hierop klikken verschijnt onze website in de standaard setup van WordPress:

5-DirectAdmni-install_wordpress6En met de link daaronder gaan we naar de 'Backend' of het administratieve gedeelte van onze website waar we de settings kunnen aanpassen en 'Content' kunnen genereren (zie hoofdstuk 7).

3. Pas het werkblad aan:

Worksheet:

 • Home URL
 • Admin URL + Username + Paswoord
 • databasenaam + usernaam

Volgend hoofdstuk : 7. WordPress Administrator Panel

06. WordPress installeren , , , , ,

Comments are closed.